EN Školka Gymnázium Institut Grp
logo_cs.png

Duhovka Škola

O škole

Základní škola Duhovka je česko-anglická škola prvního stupně, která k výuce používá metodu Marie Montessori. Vítejte na našich
stránkách! :-)

Novinky

Přijďte se seznámit s Duhovkou!

Všechny zájemce zveme na individuální návštěvy s prohlídkou školy a zodpovězením všech otázek - termín dohodněte s naší kanceláří. Na této schůzce se můžete ptát na cokoli o vzdělávání v Duhovce a nabídce a koncepci školy.

 

 

 

 

 

Volná místa ve třídách!

ZŠ Duhovka informuje, že v současné době je ještě možnost přestupu do naší školy do 2. nebo 3. ročníku (3 volná místa). Na 1-2 tato volná místa je také možné poskytnout sociální stipendium (v případě splnění podmínek udělení). Podrobnější informace můžete získat u ředitele školy.

PF 2015

ZŠ Duhovka přeje všem rodičům, žákům, spolupracovníkům a podporovatelům krásné vánoční svátky a úspěšný a pestrý nový rok 2015.

«»1 | | | ...

Filosofie Duhovky

Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

Každý má šanci najít v sobě vše, co potřebuje rozvinout. Pomůžeme mu to najít způsobem, který mu vyhovuje.

Podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe a své schopnosti u dětí, učitelů i ostatních spolupracovníků. 

Učíme tak, aby člověk mohl vždy navázat na to, co již umí, a jeho schopnosti a dovednosti se stále rozvíjely.

Hodnotíme vždy pouze konkrétní chování, nikoli člověka jako takového.  

Vytváříme takové prostředí, aby děti, rodiče i učitelé chtěli a mohli sdělovat vše, co potřebují. 

Všemi prostředky podporujeme chuť dětí i dospělých se trvale učit a poznávat svět kolem sebe i v sobě. 

Roli pedagoga chápeme jako roli průvodce. Pomáhá najít cíle, cestu a radost z poznávání. 

Respektujeme, že cesta ke spokojenému a úspěšnému životu není univerzální, ale originální v každém z nás. 

Ideálem učení pro nás nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit a mít z toho radost. 

Největším expertem a učitelem je člověk sám sobě.

Rozvíjíme schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných cílů, ale i schopnost se prosadit. 

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe. 

Učíme chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím. 

18

Duben

Přijímání dětí

Máte zájem o naši školu? Projděte si prosím bližší informace o přijímání dětí pro školní rok 2015/2016.

Naše služby

Nabízíme další služby, které
dětem zajistí pestré využití
mimoškolního času. Za
výjimečné považujeme
domácí stravování,
družinu a zájmové
kroužky.

Pro rodiče

Zde najdete přístupovou zónu pro rodiče dětí ze školy Duhovky.

Montessori přístup

back_to_school_1.png

Česko-anglická výuka

V každé třídě je vždy
přítomen český učitel
a anglický učitel. Děti jsou
tak v neustálém
kontaktu s češtinou
i angličtinou.

Tým

jindrich-kitzberger.jpg

Kontakty

Základní škola
Duhovka, s.r.o.
Nad Kajetánkou 134/9
169 00 Praha 6 - Břevnov
+420 220 303 821
info@duhovkaskola.cz

Časté dotazy

Máte otázku, na kterou byste se chtěli zeptat?
Rádi Vám odpovíme.

Facebook

Na našich facebookových stránkách se můžete dozvědět o akcích a životě školy a současně se s námi podělit o vaše názory či nápady. 

piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png